Antonescu & Barbu S.C.P.A - Avocat Ploiesti

interviu juridice.ro

Emanuela Maria Antonescu: Și avocații sunt în linia întâi

Alina Matei: Mulțumesc, stimată doamnă Decan Emanuela Maria Antonescu, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Cuvântul cel mai des pronunțat de ceva vreme este Coronavirus, iar asaltul lui a vizat şi avocații. Din casa justiției, avocații au fost trimiși în propriile case, întrucât starea de urgență a făcut ca justiția să funcționeze pe ici pe acolo. Care este atmosfera printre avocații de la Baroul Prahova?


Emanuela Maria Antonescu: Vă mulțumesc, la rândul meu, pentru posibilitatea de a mă adresa cititorilor Juridice.ro si ii salut pe aceasta cale.
Într-adevăr, pandemia cu care se confruntă în prezent şi România a afectat în mod direct viața şi activitatea tuturor avocaților, inclusiv a celor din Baroul Prahova.
Lăsând la o parte pentru moment, dar fără a minimiza, îngrijorarea firească a colegilor fata de efectele medicale ale pandemiei, va pot confirma ca o stare de incertitudine si de îngrijorare se manifesta si în plan profesional. Este cunoscut faptul ca în prezent instanțele de judecată soluționează doar litigiile apreciate ca fiind “urgente”, majoritatea cauzelor fiind suspendate, iar această situație a impactat corpul avocaților pe mai multe planuri. Prin natura profesiei, suntem persoane active, care ne desfășuram activitatea nu numai în cadrul restrâns al unui birou dar mai ales în faţa instanțelor de judecata şi al autorităților, cu sau fără activitate jurisdicțională, interacționând în mod direct cu personalul acestora şi cu clienții, iar restricțiile generate de starea de urgenta au limitat foarte mult aceasta latura a activității noastre şi ne-au impus să ne adaptam şi să încercăm să ne desfășuram activitatea “de la distanţă”. Am fost nevoiți, în gestionarea relațiilor cu clienții şi cu autoritățile, să apelăm mai mult la telefon, la fax, la serviciile poștale şi la mediul online dar cu toate acestea, s-a resimțit un recul în volumul nostru de activitate şi în contractarea de noi clienți.


Este demn de menționat faptul că avocații sunt parteneri indispensabili ai actului de justiție, motiv pentru care există obligativitatea noastră şi în special a colegilor care sunt în “linia întâi”- şi mă refer la avocații care sunt înscriși în Registrul de Asistenta Juridică, de a asigura asistenţa/reprezentare juridică în litigiile “urgente”, în special în cauze penale. Însă, odată cu prezenta lor în instanță, creste şi riscul infestării lor, în ciuda măsurilor de protecție impuse atât de autorități cât şi de conducerea Baroului Prahova. În schimb, cu toate că se expun zilnic acestui risc şi cu toate ca au fost emise mai multe ordonanțe de urgenta prin care se prevede acordarea unor facilitați, beneficii fiscale celor afectați de starea de urgenta, ordonanțe care specifica faptul ca am fi asimilați IMM-urilor, in concret, pana in acest moment, aceste masuri nu se aplica si profesiei noastre, existând o neconcordanta vădita intre ceea ce dispune legea si ceea ce se aplica in fapt. Personal, am speranța ca aceasta situație va fi reglementata cat de curând si, când fac aceasta afirmație, am in vedere eforturile concertate pe care le-a făcut si le face întreaga conducere a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, in frunte cu domnul președinte Traian Cornel Briciu si domnul vicepreședinte Daniel Fenechiu.

Alina Matei: Deşi al treilea oraş ca număr de locuitori din România (după Bucureşti şi Iaşi), orasul Ploieşti nu musteşte de societăţi de avocaţi, probabil ca majoritatea avocaţilor sunt organizaţi în cabinete de avocaţi, unde numărul clienţilor este limitat, întrucât oricât de bun ai fi tot nu poţi duce 100 de clienţi, de exemplu. Din discuţiile cu colegii avocaţi, cum au reacţionat clienţii în această situaţie criză?

Emanuela Maria Antonescu: Ca urmare a discuțiilor purtate cu colegii nu mi-au fost relatate si nu am identificat în această perioadă aspecte, situații, care să exceadă limitelor normale ale relației avocat – client şi problemelor mărunte, inerente acestei interacțiuni. Nici la nivelul Baroului nu am identificat o creștere a numărului sesizărilor adresate de justițiabili către organele noastre de conducere si care ar fi putut acredita concluzia creșterii numărului incidentelor, a nemulțumirilor clienților, pe fondul acestei situații de criză. Este adevărat că dialogul cu clienții se desfășoară acum mai anevoios şi este limitat, în mare parte, la discuții şi consultații purtate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta însă clienții, la rândul lor s-au adaptat noilor circumstanțe si au înțeles ca aceasta modalitate de lucru, deși nedorită, este pentru protecția noastră, a tuturor, ca respectarea ei este o dovadă de simţ civic, că este doar o situație tranzitorie şi că lucrurile vor reintra, cât mai curând posibil în normalitatea cu care am fost obișnuiți.

Alina Matei: Baroul Prahova a luat o serie de măsuri de susținere a avocaţilor. V-aţi consultat cu decanii din alte barouri sau cu conducerea UNBR înainte de întrunirea Consiliului?

Emanuela Maria Antonescu: Încă de la instituirea stării de urgenta, atât conducerea UNBR, Comisia Permanentă, Consiliul Uniunii, cât si noi, decanii, am păstrat o permanentă legătură si ne-am sfătuit in ceea ce privește aplicarea unor măsuri care să vină în întâmpinarea problemelor avocaților în această situație de criză. Nu pot susține că toate măsurile adoptate de către barouri sunt unitare si se aplică identic la nivelul întregii ţări, deoarece fiecare barou, în baza autonomiei şi a posibilităților interne, a adoptat măsurile pe care le-a crezut de cuviință. Pe această linie s-a înscris si Baroul Prahova, hotărârile noastre la momentul adoptării lor, fiind apreciate ca benefice corpului profesional şi apte să diminueze, pe cât posibil, efectele negative ale crizei. În același timp am urmărit ca măsurile adoptate de către Baroul Prahova sa completeze si să se alăture măsurilor şi inițiativelor luate de conducerea UNBR, lista acestora rămânând, bineînțeles, deschisă unor noi inițiative, unor noi propuneri ce s-ar putea concretiza spre binele colegilor noștri.

Alina Matei: Dar după ce măsurile Baroului Prahova au devenit publice, aţi fost sunată?

Emanuela Maria Antonescu: Am fost sunată, am fost contactată de colegi care s-au arătat incantați de inițiativele luate si care si-au exprimat disponibilitatea de a ajuta atât în ceea ce privește finanțarea Fondului Solidaritatea instituit la nivel de barou, cât şi în ceea ce privește acțiunile de voluntariat.

Alina Matei: Una dintre măsurile de susţinere a fost constituirea unui Fond de Solidaritate pentru ajutorarea avocaţilor din cadrul Baroului. Au fost oamenii generoşi?

Emanuela Maria Antonescu: În Baroul Prahova au existat tot timpul oameni generoși – iar cei actuali nu fac nici ei excepție, oameni care au înțeles că în acest moment de criză medicală sunt colegi care au probleme serioase, colegi care au nevoie de noi. Trebuie să dăm dovadă de umanitate şi solidaritate mai ales în aceste momente grele, aspecte pe care colegii noștri le-au înțeles şi, inimoși fiind, în măsura posibilităților fiecăruia, au înțeles să participe.

Alina Matei: Aţi avut grijă şi de avocaţii pensionari şi cu probleme de sănătate, ceea ce este extraordinar, în sensul că s-a hotărât constituirea unei liste de voluntari care să îi ajute pe aceştia. Care a fost reacţia colegilor avocaţi când au fost vizitaţi de voluntari?

Emanuela Maria Antonescu: Colegii pensionari au primit cu bucurie inițiativa noastră, fiind surprinși într-un mod plăcut, atât de ajutorul efectiv, cât mai ales de gestul in sine, de faptul ca sunt în continuare în amintirea noastră şi se bucură de respectul nostru, însă înțelegem să nu ne lăudam cu faptele noastre bune, mai ales că ele se circumscriu unei stări firești, de normalitate. Cert este că această situație de criză a creat premisa unor astfel de fapte, a readus cu imperiozitate în actualitate necesitatea de a avea şi mai multă grijă de bătrânii noștri.

Sunt colegi pensionari care au înnobilat cu prezenta lor o viață întreagă sălile instanțelor prahovene şi naționale, maeștrii de la care fiecare dintre noi a avut ce învăța în momentele de început ale profesiei, care ne-au călăuzit pașii şi care au fost pentru noi exemple demne de urmat, atât ca oameni cât şi ca avocați, dar care, la acest moment, trebuie ajutați. Este de datoria noastră sa le întoarcem gesturile frumoase şi să le arătăm respectul nostru, în “aplicarea”, după cum spunem noi, avocații, a bine-cunoscutului proverb „Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere!”

Alina Matei: Dacă această pandemie va continua să zburde, ce măsuri ar mai putea fi luate de Consiliul Baroului?

Emanuela Maria Antonescu: De esență, gândurile mele sunt pozitive; nu pot să mă gândesc că aceasta pandemie va continua mult timp. Am speranța că se va găsi o soluție medicală cât de curând. În cazul în care această pandemie va continua să “zburde”, Consiliul Baroului Prahova va reanaliza măsurile luate în data de 23 martie 2020 şi le va adapta necesităților avocaților, evident şi raportat la posibilitățile baroului de implicare şi de acordare a anumitor facilități. În plus, nu excludem posibilitatea de a completa aceste măsuri si, de exemplu, de a propune instanțelor ca actul de justiție să se realizeze efectiv prin intermediul videoconferințelor,îin prezent fiind disponibile în mediul online diverse programe care permit realizarea în bune condiții a acestora. În acest mod, considerăm că actul de justiție ar putea continua şi transcende acestei perioade dificile.

Alina Matei: Relaţiile cu instanţele şi parchetele au avut o altă faţă în această perioadă?

Emanuela Maria Antonescu: Am avut o bună colaborare cu instanțele si parchetele, care au înțeles grija baroului în ceea ce privește sănătatea avocaților. Instanțele prahovene au înțeles faptul că avocații sunt parteneri ai actului de justiție şi a existat o bună conlucrare, magistrații diminuând pe cât posibil şi legal prezenţa avocaților la dosarele “urgente” si acceptând posibilitatea substituirii acestora, de un număr mai mic de avocați, pentru a micșora numărul persoanelor care se prezintă în instanță. Mai mult, s-a eficientizat accesul la dosarul electronic si comunicarea prin email, ceea ce este un punct câștigat profesiei de avocat, precum şi actului de justiție în sine. Nu în ultimul rând, consider un câștig programarea dosarelor, pe ore, aspect care sper să rămână aplicabil si după încetarea pandemiei.

Alina Matei: Statul acasă aduce cu sine, la un moment dat, şi o perioadă de reflecţie. Ce ar putea învăţa din această criză avocaţii: să pună mai mulţi bani la saltea/să aibă musai o semnătură electronică?

Emanuela Maria Antonescu: În opinia mea, avocații au avut şi au multe de învățat în această perioadă de „stat acasă”. În mod evident, ca oameni, nu putem să nu ne ducem cu gândul la aspectele importante ale vieții, la sănătatea noastră şi a celor dragi, la inutilitatea unei vieți hiperactive – în care profesia iți ocupa mai mult de 14+16 ore pe zi. Trebuie să dăm relevanţă lucrurilor importante din viața noastră!

În ceea ce privește profesia de avocat, nu cred că deținerea unui fond de rezervă ar fi o soluție pentru a înlătura total efectele unei astfel de crize, cel mult de a mai diminua din ele, mai ales că obținerea unor venituri este doar un efect al activității noastre, iar faptul că avocatul are o rezervă de bani nu compensează celelalte pierderi în plan profesional – un timp mai îndelungat de soluționare a cauzelor, clienți mai greu de gestionat si poate mai nemulțumiți, clienți noi mai greu de contractat în lipsa unui contact direct client-avocat, care sa pună în valoare caracterul intuitu personae al contractului de asistenţă/reprezentare juridică. Apreciez însă ca o modificare a modului de a profesa este binevenită in condițiile in care ușurează activitatea avocatului fără însă a-i scădea nivelul calitativ iar implementarea noilor tehnologii, a aspectelor legate de hi-tech, pe lângă faptul că sunt inerente viitorului, indiferent de domeniul de activitate, cred că pot avea darul de a ușura si eficientiza in mod clar si activitatea noastră.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Emanuela Maria Antonescu: Le doresc cititorilor JURIDICE.ro să treacă cu bine de această perioadă, să fie încrezători în viitor si să rămână alături de JURIDICE.ro, un loc unde omul se împletește atât de frumos cu profesia!

Alina Matei: Mulțumesc pentru că aţi stat de vorbă cu mine!

Emanuela Maria Antonescu: Eu vă mulțumesc si vă doresc dumneavoastră si colectivului JURIDICE.ro toate cele bune!

Noutati | Informare

Important


    Avand in vedere planul de masuri dispuse de autoritati in vederea stoparii/eradicarii epidemiei de Covid 19, masuri printre care se regasesc si pastrarea unei distante cat mai mari intre persoane / evitarea contactului fizic, avand in vedere si specificul si finalitatea profesiei de avocat, ca serviciu social, si, prin urmare, necesitatea asigurarii continuitatii serviciilor de consultanta/asistenta/reprezentare juridica, „Antonescu & Barbu” SCPA intelege sa vina in intampinarea clientilor sai si a persoanelor fizice si juridice interesate de serviciile oferite de noi si sa continue activitatea in modalitatile care asigura transmiterea si receptionarea la distanta a informatiei, dupa cum urmeaza:

  • - documentele, inregistrarile audio/video si orice alte informatii necesare si utile vor fi puse la dispozitie de catre societate si client, reciproc, prin telefon, fax, email;
  • - contractele de asistenta/reprezentare juridica vor fi emise de societate, vor fi scanate si transmise prin mail clientului;
  • - clientul va imprima contractul, il va semna, il va scana si il va transmite societatii;
  • - toate activitatile pe care societatea si le va asuma prin intermediul contractului vor fi prestate de catre societate doar ulterior semnarii de catre client a contractului de asistenta/reprezentare juridica si a achitarii de catre acesta a onorariului, in modalitatea convenita cu societatea;
  • - consultanta juridica se va acorda prin email/fax, la adresa de email/ numar de fax indicate de catre client iar telefonic numai in cazuri urgente sau in lipsa mijloacelor tehnice necesare (fax, email);
  • - cerererile de chemare in judecata, adresele, notificarile, somatiile si orice alte documente emise de catre societate vor fi transmise catre destinatarii lor prin fax, email, servicii postale;
  • - plata serviciilor prestate de societate va fi facuta prin depunere/transfer bancar in contul societatii, societatea emitand factura si chitanta ce pot fi puse la dispozitia clientului prin fax, email, serviciu postal.

    In speranta ca perioada in care vom fi nevoiti sa apelam la astfel de masuri va fi doar una tranzitorie si de scurta durata, va asiguram de intreagul nostru suport si de intrega noastra implicare in rezolvarea solicitarilor dumneavoastra!

Cu consideratie,
„Antonescu & Barbu” SCPA

Profesionalism

Antonescu&Barbu SCPA oferă asistenta, consultanta și reprezentare în fata instanțelor judecătorești la cel mai înalt nivel de profesionalism, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.

Datorita experientei noastre, stim cat de greu este sa faceti fata schimbarilor economice si sociale datorate frecventelor modificari legislative.
Performanţa rămâne cuvântul de bază alaturi de seriozitatea, perspicacitatea şi stăpânirea de sine, elemente care sunt definitorii.
Integritatea este o investiție de durata. Într-o lume în continua schimbare avem nevoie mai mult decât oricând de puncte de referință. Valorile morale, printre care se afla, cu necesitate, etica profesiei de avocat, constituie stâlpii de rezistenta ai Cabinetului de Avocat.

Echipa Avocat Legal - Avocati Ploiesti

Antonescu Emanuela

Avocat

Barbu Mihai

Avocat

Pentru informatii si detalii contactati-ne telefonic

Suntem intotdeauna aproape de problema dumneavoastra juridica

+40 0744-533-323